Excel Vba Split

Kullanıcı İsteğine Göre Veri Ayırma – Parçalama

              Önce D1 hücresine veri girildikten – kopyalanandıktan sonra hücre genişliği değişmeden ,hücre yüksekliği ayarlanır :   Range(“D1”).WrapText = True            

D1 hücresindeki veri ,butona basıldığında açılan inputbox a yazılan seçime göre (virgül,nokta,boşluk vs) A2 hücresinden aşağıya doğru parçalara ayırılır.Ayrılan parça sayısı msgbox ile gösterilir.
Boşluğa göre ayırma yapılırsa bu sayede herhangi bir metindeki kelime sayısı öğrenilebilir.

split, veri parçalama

Şablon Buradan İndirilebilir

Advertisements
%d bloggers like this: