Excel Arama ve Başvuru Fonksiyonları

Excel Arama – Başvuru İşlevleri

Excel’de çok kullanılan arama ,başvuru işlevlerinin örneklerle  anlatıldığı harika bir kaynak . Çalışma kitabında her işlev bir sayfada anlatılıyor . Bazı işlevler hakkında birden fazla sayfada  açıklamalar ve örnekler var. Anasayfada içindekiler menüsü var ve istenilen işlevin sayfasına tıklanarak gidilebiliyor. Şablondaki işlevler şunlar :

ADDRESS-ADRES(genel) Index-Match1
AREAS-ALANSAY(genel) Index-Match2
LOOK-ARA-vektör Offset-Match1
LOOK-ARA-dizi IndirectRow
VLOOKUP-DÜŞEYARA IndirectRow1
HLOOKUP-YATAYARA Row-Indirect-Address-Col
CHOOSE-ELEMAN-genel1 Index-Match-offset
Lookup-Vlookup-Hlookup Match-index-offset
CHOOSE-ELEMAN Rowindexmatch
INDIRECT-DOLAYLI row-index-match
INDEX-İNDİS ROW-ROWS-SATIR-SATIRSAY
OFFSET-KAYDIR COL-COLS-SÜT-SÜTSAY
MATCH-KAÇINCI

excel formüller

Excel Hide – Unhide Columns With Userform

Especially on small screens it is difficult to examine data on multi-column pages.
The sheet occupies a lot of space horizontally and the scrollbar is useless.

This userform contains a listbox ,a combobox and a checkbox control.
Sheets of workbook are listed in combobox .With this combobox can be navigated between sheets of workbook. The used columns in the selected sheets are listed in the listbox along with the column headings.
The selected column or columns from the listbox are hidden. Multiple selections can be made from the listbox.

excel column hide